Bc. Pavel BARIČÁK

Diplomová práce

Azylový dům - konečná stanice?

Sanctuary house for homeless people - a final station?
Anotace:
Teoretická část se bude zabývat vymezením pojmů souvisejících s problematikou osob bez přístřeší, bezdomovectví a závislostí na sociálních službách. Osoby bez přístřeší budou v samostatné kapitole charakterizovány a následně budou stručně popsány dva aktuální modely bydlení. Cílem praktické části této diplomové práce bude zjistit specifika klientů, kteří opakovaně využívají pobytové služby konkrétního …více
Abstract:
Theoretical part of this thesis examines the definition of the concepts related to the problems of people without shelter, homelessness and welfare services addiction. People without shelter are being characterized in an individual (separate) chapter and subsequently two topical models of housing are being described. The main goal of the practical part of this thesis is to ascertain the particularities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Richterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARIČÁK, Pavel. Azylový dům - konečná stanice?. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta