Štěpán Nohavica

Bakalářská práce

Rodinný dům – Podlahové vytápění, kondenzační kotel

Family House – Floor Heating, Condensation Boiler
Anotace:
Náplní bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu a jeho vytápění. V první části dokumentace je zpracována stavební část,ve druhé pak část věnovaná vytápění. To bylo zvoleno jako kombinované pomocí podlahového vytápění a otopných těles. Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Ten zároveň zajišťuje ohřev teplé vody v externím zásobníku. V bakalářské …více
Abstract:
This bachelor thesis solves the project documentation for new family house and its heating. Thesis has two parts. In the first part is solved design of the house. The second part is part of heating, which constists from floor heating and heating by radiators. The source of heat was chosen condensation boiler. Hot water heater is external. In the thesis there has been assessed the main construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Petr Pobořil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava