Kateřina Šuláková

Bakalářská práce

Analýza trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Vsetín

Analysis of the Labour Market and Active Labour Market Policy in Vsetín District
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Vsetín. První část zahrnuje teoretická východiska trhu práce a politiky zaměstnanosti, včetně definování nezaměstnanosti a znevýhodněných skupin osob na trhu práce. Na první část navazuje praktická část. Ta je rozdělena na dvě kapitoly. První se zabývá zkoumáním situace na trhu práce v okrese Vsetín v letech 2012 …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on analysis of the labour market and active labour market policy in Vsetín district. The first part includes the theoretical basis of the labour market and labour market policy, inclusive of the definition of the unemployment and the disadvantaged groups of people in the labour market. The first part is followed by the practical part. The practical part is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Martina Halásková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa