Theses 

Alkohol, cigarety - součást životního stylu mládeže. – Bc. Věra Jarošková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Věra Jarošková

Diplomová práce

Alkohol, cigarety - součást životního stylu mládeže.

Alcohol, cigarettes - part of litestyle of teen-agers.

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou požívání alkoholu a cigaret mládeží a možnostmi prevence tohoto sociálně patologického jevu. Cílem této práce je nahlédnout do této problematiky a analyzovat hlavní rizi- kové faktory, které způsobují, že mladí lidé mnohdy alkohol a cigarety přijímají jako součást svého životního stylu.

Abstract: This diploma work deals with the problems concerning alcohol and cigarettes consumption among young people and the prevention of this social pathological phenomen. The aim of this work is to take up with these problems and analyse the main reasons causing that young people often think of alcohol and cigarettes as a part of their lifestyle.

Klíčová slova: Klíčová slova, alkohol, cigarety, prevence Key words, alcohol, cigarettes, prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 20:10, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz