Mgr. Jana Pešková

Diplomová práce

Primární prevence na 1. stupni základní školy zaměřená na nekouření

Primary prevention at primary school with focus on smoking prevention
Anotace:
Diplomová práce Primární prevence na 1.stupni základní školy zaměřená na nekouření se věnuje některým typům rizikového chování vyskytujícím se na 1. stupni základní školy. Zabývá se prevencí, její efektivitou a preventivními programy zaměřenými převážně na kouření. Charakterizuje prevenci ve školním prostředí a její tvůrce – školního metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa. Výzkumná …více
Abstract:
Diploma thesis Primary prevention at primary school with focus on smoking prevention deals with some types of high - risk behaviour occurring on the first level of primary school. It deals with prevention, its effectiveness and prevention programs focused mainly on smoking. It characterizes prevention in the school environment and its authors - school methodist of prevention, educational consultant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta