Zuzana PUSTELNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dítě s kochleárním implantátem a jeho vzdělávání a výchova v předškolním věku

Child with cohlear implant and his education and upbringing in preschool age
Anotace:
Práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dítěte s kochleárním implantátem v předškolním věku. V práci je rozebráno ucho jako smyslový orgán, který zajišťuje vlastní slyšení. Je důležité se s anatomickou stavbou ucha seznámit pro následné pochopení funkce a umístění kochleárního implantátu. Uvádím zde také klasifikaci sluchových vad, pro lepší pochopení vhodnosti užívání implantátu. Ve druhé kapitole …více
Abstract:
The thesis is focused on the education of a child with a cochlear implant in preschool age. The thesis analysis ear as a sensory organ, which provides its own hearings. It is important to the anatomy of the ear acquainted for subsequent understanding of the function and placement of a cochlear implant. I also mention the classification of hearing impairment, for a better understanding of the appropriateness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUSTELNÍKOVÁ, Zuzana. Dítě s kochleárním implantátem a jeho vzdělávání a výchova v předškolním věku. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika