Bc. Lenka Myšáková

Bakalářská práce

Obchodní firma, její právní úprava a ochrana

Business Name, its Legal Regulation and Protection
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je „Obchodní firma, její právní úprava a ochrana“. V úvodu práce je popsán historický vývoj právní úpravy obchodní firmy na našem území od roku 1863 až po současnou právní úpravu dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění novely, upravené samostatným zák. č. 370/2000 Sb. Druhá část práce obsahuje popis základních pojmů firemního práva, které jsou nerozlučně spjaty …více
Abstract:
The topic of this Bachelor's thesis is "the company name, its legal definition and its protection". The introduction to the work describes the historical development of the legal definition of company names on our territory from 1863 to the present legal definition according to Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, modified by separate Act No. 370/2000 Coll. The second part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Michal Mědílek
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS