Kateřina JAROŠOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj citlivé metody pro stanovení 6-thioguaninu v DNA za použití kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií

Development of a sensitive method for determination of 6-thioguanine in DNA using liquid chromatography coupled to mass spectrometry
Anotace:
Práce se zabývá vývojem a optimalizací metody pro stanovení 6-thioguaninu v DNA. Teoretická část byla zaměřena na rešerši způsobů hydrolýzy DNA a stanovení 6-thioguaninu v biologické matrici. Pro vývoj metody byla použita metoda kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií, konkrétně hydrofilní interakční chromatografie. Analyty byly separovány na koloně založené na hybridním sorbentu …více
Abstract:
The thesis deals with the development and optimization of the method for determination of 6-thioguanine in DNA. The theoretical part was focused on the search of methods for DNA hydrolysis and determination of 6-thioguanine in biological matrix. During development of this method liquid chromatography hydrophilic interaction chromatography was used coupled to mass spectrometry. The analytes were separated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PharmDr. Jitka Široká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠOVÁ, Kateřina. Vývoj citlivé metody pro stanovení 6-thioguaninu v DNA za použití kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tf8843 tf8843/2
22. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 5. 2017
Marklová, E.
23. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.