Andrea MIŠURCOVÁ

Diplomová práce

Hodnotová orientace - komparace u žáků studijních a učebních oborů

Value orientation - comparison of students study and apprenticeship
Anotace:
Diplomovou práci jsem zaměřila na problematiku hodnot a hodnotové orientace studentů na SŠ hotelové a služeb v Kroměříži. V teoretické části se věnuji pojmům jako hodnota, jejich kategorizaci, hodnotovou orientací, hodnotou jako atributem morálky. V dalších kapitolách se zaměřuji na morálku, morální vývoj, na podmínky morálního vývoje, současné vzdělávání, mravní výchovu, její historii, metody, cíle …více
Abstract:
The thesis deals with a problem of the value and value orientation of the students at Secondary Hotel School in Kroměříž. The theoretical part deals with the key words, it means value and its sorting, value orientation, attributes of moral principles. Other chapters discuss the morality and its development, the conditions of the moral progress, the current education, the moral education and its methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIŠURCOVÁ, Andrea. Hodnotová orientace - komparace u žáků studijních a učebních oborů. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů