Štěpán Vondráček

Bachelor's thesis

Mikrojednání s makroefekty: Zipfův zákon a migrace v České republice

Microbehavior and its macroeffects: Zipf’s law and migration in the Czech Republic
Anotácia:
V této bakalářské práci se věnuji aplikaci Zipfova zákona na vnitřní migraci v České republice. Analytická část práce je postavena na datech Českého statistického úřadu o změnách trvalého bydliště v letech 2001-2019. Ověřování platnosti Zipfova zákona provádím nejprve pro agregovaná data o migraci do jednotlivých obcí. Následně pokračuji v ověřování jeho předpokladů na vzorku dat agregovaných podle …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to test the validity of Zipf’s law for internal migration in the Czech Republic. The analytical part is based on data provided by the Czech Statistical Office. At first, the validity of Zipf’s law is analysed for aggregated data without distinguishing between movers’ citizenship. Further, I continue the analysis at less aggregated level and test the results’ sensitivity to …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedúci: Ing. Magdalena Šuterová
  • Oponent: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta