Petr Muric

Diplomová práce

Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek z Nového Strašecí

The Ensemble of Folk Songs and Dances Čtyřlístek from Nové Strašecí

Anotace:
Diplomová práce je věnována Souboru lidových písní a tanců Čtyřlístek z NovéhoStrašecí. Zpracovává čtyřicetiletou historii souboru a mapuje osobnosti, kteréběhem let souborem prošly a s ním pracovaly. Práce se zabývá sběratelskoučinností zakladatelů souboru a uvádí sbírky lidových písní, ze kterých soubor čerpalpro svou činnost. Součástí práce jsou rozhovory s tanečními osobnostmi souboru ijeho zakladateli …více
Abstract:
This dissertation is focused on The Ensemble of Folk Songs and Dances Čtyřlístekfrom Nové Strašecí. It summarizes its history and describes main personalities whoworked with this ensemble over its forty years long existence. This research dealswith the founders collectors activities as well as collection of folk songs served asan inspiration for the ensemble´s creative work. As part of this thesis …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

tanec

Klíčová slova

Nové Strašecí (Česko)

Klíčová slova

lidové písně

Klíčová slova

lidové soubory

Klíčová slova

lidový tanec
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Marie FRIČOVÁ
  • Oponent: Eva ORNSTOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna