Bc. Josef Šafránek

Bakalářská práce

Formy a efekty spolupráce hotelu s místními subjekty. (Analýza lázeňského garni hotelu Léčebné lázně Bohdaneč a.s.)

Forms and Effects hotel's cooperation with local stakeholders. (Analysis of spa hotel garni Léčebné lázně Bohdaneč a.s.)
Anotace:
Anotace: ŠAFRÁNEK, Josef. Formy a efekty spolupráce hotelu s místními subjekty. (Analýza lázeňského garni hotelu Léčebné lázně Bohdaneč a.s.). [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. Celkový počet stran 63. Cílem bakalářské práce Formy a efekty spolupráce hotelu s místními subjekty. (Analýza lázeňského garni hotelu Léčebné lázně Bohdaneč a.s. je zjistit využívané formy spolupráce hotelu …více
Abstract:
Abstract: ŠAFRÁNEK, Josef. Forms and Effects of hotel's cooperation with local stakeholders (Analysis of spa hotel garni Léčebné lázně Bohdaneč a.s.). [Bachelor´s Dissertation] Institute of Hospitality. Prague: 2016. Total number of pages 63. The goal of my bachelor thesis Forms and Effects of hotel's cooperation with local stakeholders (Analysis of spa hotel garni Léčebné lázně Bohdaneč a.s.) is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze