Bc. Milan Šťovíček

Bakalářská práce

Responzivní web design

Responsive webdesign
Anotace:
Bakalářská práce Responzivní web design se zabývá implementací web designu na různých zařízeních tak, aby se stránka zobrazila korektně maximálnímu možnému počtu uživatelů. Obsahem práce je vysvětlení způsobů dosažení tohoto cíle a konkrétní příklad použití na nové domovské stránce České televize a.s.
Abstract:
Bachelor thesis Responsive web design is concerned with the implementation of web design on variol devices, where should be displayed correctly for maximum possible number of users. The thesis explains how to achieve this goal on thespecific example of usingon thenewhomepageof Czech Television.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Hřídel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šťovíček, Milan. Responzivní web design. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie