Bc. Lucia Zdechovanová

Diplomová práce

Podniková kultura a spokojenost zaměstnanců v pobočce nadnárodní společnosti

Corporate culture and employee satisfaction in the branch of multinational company
Abstract:
The subject of the thesis “Corporate culture and employee satisfaction in the branch of multinational company” is the specification of corporate culture in two subsidiaries resident in Slovakia and analysis of its impact on employee satisfaction. A secondary objective is to provide suggestions that would increase the degree of employee satisfaction. The theoretical part is focused on the summary of …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Podniková kultúra a spokojnosť zamestnancov v pobočke nadnárodnej spoločnosti“ je špecifikácia podnikovej kultúry dvoch pobočiek sídliacich na Slovensku a analýza jej vplyvu na spokojnosť zamestnancov. Vedľajším cieľom je návrh opatrení, ktoré by zvýšili mieru spokojnosti zamestnancov. Teoretická časť práce je zameraná na zhrnutie poznatkov týkajúcich sa podnikovej kultúry …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management