Soňa Daneshjoová

Bakalářská práce

IT podpora HR funkce podniku

IT support for HR function of a company
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “IT support for HR function of a company“ is an assessment of current human resources information system from the point of view of IT support of personnel activities of selected company. The theoretical part deals with human resources information system and its relation to personnel activities. In the first part of the practical part, the basic functionalities of two …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „IT podpora HR funkcie podniku“ je posúdenie súčasného personálneho informačného systému z hľadiska IT podpory personálnych činností vybraného podniku. Teoretická časť sa zaoberá personálnym informačným systémom a jeho vzťahom k personálnym činnostiam. V prvej časti praktickej časti sú predstavené základné funkcionality dvoch vybraných personálnych informačných systémov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michal Jirásek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta