Lukáš Slánský

Bakalářská práce

An Analysis of Human Resource Management in ING corporation, spol. s r.o.

An Analysis of Human Resource Management in ING corporation, spol. s r.o.
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with Human Resource Management in ING corporation, spol. s r.o. It focuses on Human resources in small and medium-sized enterprises. The theoretical part describes the specific areas of Human Resource Management, such as job design, recruitment and selection, reward system, training and development, and labor relations. Furthermore, it defines its purpose, strategies, and …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů v ING corporation, spol. s r.o. Zaměřuje se na lidské zdroje v malých a středních podnicích. Teoretická část popisuje specifické oblasti řízení lidských zdrojů, jako je návrh pracovních míst, nábor a výběr, systém odměňování, školení a rozvoj a pracovní vztahy. Kromě toho definuje svůj účel, strategie a cíle. Praktická část analyzuje tyto specifické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slánský, Lukáš. An Analysis of Human Resource Management in ING corporation, spol. s r.o.. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe