Mgr. Martina Faltýnková

Diplomová práce

Postavení věřitelů v insolvenčním řízení při řešení úpadku konkursem a jeho srovnání s postavením věřitelů v konkursu v režimu zákona o konkursu a vyrovnání

Status of Creditors in Bankruptcy According to the Bankruptcy Act in Comparison with the Status of Creditors in bankruptcy according to Bancrupcy and Settlement Act
Anotace:
Předmětem této práce je komplexní přehled a rozbor postavení věřitelů v insolvenčním řízení při řešení úpadku konkursem dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nastínění posunu od úpravy konkursu provedené zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ke kterému s účinností insolvenčního zákona …více
Abstract:
As the title whereof clearly implies, the purpose of these graduation theses is to provide a comprehensive analysis aimed at the assertion of the rights and duties, such as appertained to the creditors participating in the insolvency proceedings pursuant to the Act No. 182/2006 Coll., on bankruptcy and means of resolution thereof (The Insolvency Act), effective from the 1st January 2008, in comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo