Karin Hyblerová

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace České republiky v zahraničí

Integrated marketing communication of the Czech Republic abroad
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Integrovanou marketingovou komunikací ČR v zahraničí. Teoretická část se zabývá vymezováním základních pojmů o marketingové komunikaci, rozdělování mezi klasickou marketingovou komunikací, integrovanou marketingovou komunikací a cíle IMC. Praktická část se dále zabývá státními orgány, nestátními subjekty, loga agentur na které se zaměřoval polostrukturovaný rozhovor s respondenty …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the Integrated Marketing Communication of the Czech Re-public abroad. The theoretical part deals with the definition of basic concepts of marketing communication, the division between classic marketing communication, integrated marketing communication and the goals of IMC. The practical part further deals with state bodies, non-state entities, agency logos, which were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Alžběta Kiráľová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Tiefenböck

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.