Bc. Eva Málková

Bakalářská práce

Komunální volby 2014 v Brně: analýza volebních kampaní

Municipal elections in 2014 in Brno: analysis of election campaigns
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza volebních kampaní před komunálními volbami v Brně 2014. Bakalářská práce je zaměřena pouze na strany, kterým se podařilo získat mandáty v zastupitelstvu magistrátu statutárního města Brna. Bakalářská práce by měla přinést odpovědi na to, jaké byly volební strategie stran, jaké nástroje politického marketingu strany využívaly a jaké způsoby komunikace zvolily. Primárním …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis is analysis of election campaigns before the municipal elections in Brno 2014. The thesis is focused only on the parties managed to obtain seats in the council of the city Hall. Thesis should provide answers to what were the electoral strategy of the parties, what political marketing tools parties use and which ways of communication was chosen. The primary source of research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií