Bc. Marta Šmídová

Diplomová práce

Analýza úrovně znalostí projektových manažerů řídících projekty zaměřené na rozvoj Olomouckého kraje.

Analyses and evaluates the level of knowledge of the project managers managing projects aimed at the development of the Olomouc Region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným hodnocením úrovně znalostí projektových manažerů řídících projekty zaměřené na rozvoj Olomouckého kraje. V první části práce je nastíněna problematika projektového řízení u nás i ve světě za využití světových standardů a metodik. Druhá část se pak zabývá analýzou území Olomouckého kraje a samotným výzkumem, který vychází z teoretických poznatků první …více
Abstract:
This diploma thesis analyses and evaluates the level of knowledge of the project managers managing projects aimed at the development of the Olomouc Region. The first part of the thesis is about a project management in our country and in the world using world standards and methodologies. The second part includes a research, which is based on the theoretical knowledge of the first part. There is a hypothesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. prof.h.c.
  • Oponent: Rostislav Čech, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií