Bc. Marta Šmídová

Master's thesis

Analýza úrovně znalostí projektových manažerů řídících projekty zaměřené na rozvoj Olomouckého kraje.

Analyses and evaluates the level of knowledge of the project managers managing projects aimed at the development of the Olomouc Region
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným hodnocením úrovně znalostí projektových manažerů řídících projekty zaměřené na rozvoj Olomouckého kraje. V první části práce je nastíněna problematika projektového řízení u nás i ve světě za využití světových standardů a metodik. Druhá část se pak zabývá analýzou území Olomouckého kraje a samotným výzkumem, který vychází z teoretických poznatků první …more
Abstract:
This diploma thesis analyses and evaluates the level of knowledge of the project managers managing projects aimed at the development of the Olomouc Region. The first part of the thesis is about a project management in our country and in the world using world standards and methodologies. The second part includes a research, which is based on the theoretical knowledge of the first part. There is a hypothesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. prof.h.c.
  • Reader: Rostislav Čech, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií