Kateřina HEMZALOVÁ

Bakalářská práce

Eutanazie nebo paliativní péče

Euthanasia or palliative care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá otázkou důstojného umírání a smrti. Na jedné straně představuje paliativní medicínu jako přijatelnou možnost řešení tohoto problému. Na druhé straně se podrobně věnuje problému eutanazie a jejího možného zneužití. Cílem bakalářské práce je odpověď na otázku, jestli je paliativní medicína alternativou vůči eutanazii a jestli je schopna zajistit těžce nemocným a umírajícím …více
Abstract:
The Bachelor work examines the question of dignified dying and death. On the one hand represents palliative medicine as an acceptable option to solve this problem. On the other hand shall detail the problem of euthanasia and its possible misuse. The aim of the Bachelor thesis is the answer to the question whether palliative medicine alternative to euthanasia and if it is able to ensure that heavily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEMZALOVÁ, Kateřina. Eutanazie nebo paliativní péče. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe