Bc. Zuzana Pacholíková

Bakalářská práce

Souvislost workoholismu se self-esteemem a narcismem

The relationship of workaholism with self-esteem and narcissism
Anotace:
Tématem práce je vztah workoholismu a individuálních rozdílů spojených s vlastním já. Workoholismus je konceptualizován jako dvojdimenzionální jev sestávající z nutkání pracovat a nadměrného zapojení do práce. Zkoumanými individuálními rozdíly jsou self-esteem a narcismus. Předpoklady výzkumu jsou, že workoholismus má negativní vztah se self-esteemem a pozitivní vztah s narcismem. Jedná se o kvantitativní …více
Abstract:
The thesis deals with the relations between workaholism and self-related individual differences. Worka-holism is conceptualised as a two-dimensional phenomenon, which consists of working compulsively and working excessively. The examined self-related individual differences are self-esteem and narcissism. The assumptions are that workaholism is negatively related to self-esteem and positively related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marie Součková
  • Oponent: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií