Ing. Lenka Galusová

Bakalářská práce

Ochrana mateřství a rodičovství - podpora slaďování pracovního a rodinného života ve vybraných státech Evropy

Protection of Parenthood and Motherhood – Promotion of Reconciliation of Working Life and Family Life in Selected European Countries
Anotace:
Tato práce se zabývá podmínkami pro slaďování pracovního a rodinného života ve dvou vybraných státech Evropy, a to konkrétně v České republice a Německu. Srovnává právní úpravu obou států v oblasti mateřské a rodičovské dovolené a hmotným zabezpečením rodičů během této doby a dále také mapuje úpravu pracovní doby obou sledovaných zemí. Na problematiku zapojení rodičů malých dětí do pracovního procesu …více
Abstract:
This thesis deals with the conditions of reconciliation of working life and family life in two selected European countries, specifically in Czech Republic and Germany. It compares the legal regulations of maternity and parental leave and material support during the given period in both countries. It also deals with the legal regulation of working hours and accessibility of childcare in the region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta