Ing. Michaela Kopáčiková

Bakalářská práce

Analýza vlivu teploty v ústní dutině na dentální implantát a okolní kost

Analyses of temperature in an oral cavity to dental implant and joined crown
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu teploty v ústní dutině na dentální implantát a okolní kost. Analýza byla provedena pomocí simulace v programu Autodesk Invertor s doplňkem Autodesk Nastran. V práci je rozebráno šíření teploty do dentálního implantátu a okolní kosti při požívání horkých i velmi studených pokrmů a nápojů.
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of temperature in an oral cavity to dental implant and joined crown. The analysis was made by using the Autodesk Invertor software simulation with Autodesk Nastran add-on. The thesis discuss spreading the temperature into the dental implant and the surrounding bone while consuming hot or very cool foods or beverages.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopáčiková, Michaela. Analýza vlivu teploty v ústní dutině na dentální implantát a okolní kost. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN