Ing. Jan Vavroušek

Bakalářská práce

Tvorba informační strategie v konkrétní firmě

Creation of an Information Strategy in a Particular Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou informační strategie konkrétní firmy. Práce je rozdělena do dvou celků. První část se věnuje teoretickému popisu tvorby a významu globální strategie firmy. Část druhá se zaměřuje na informační strategii s omezením na hardware architekturu a její tvorbu. Tato strategie bude určovat další rozvoj informačních systémů a informačních technologií ve firmě. Tato strategie …více
Abstract:
This thesis deals with creation of information strategies specific company. The work is divided into two parts. The first part is devoted to the theoretical description of creation and importance of the global strategy of the company. The second part focuses on the information strategy limited to hardware architecture and its creation. This strategy will determine the further development of information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie