Bc. Klára Fialová

Bakalářská práce

Canisterapie v domově pro seniory

Canistherapy in homes for eldery
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou Canisterapie v domově pro seniory. Teoretická část práce se zaměřuje na pojmy spojené s tímto tématem – na canisterapii, seniorskou populaci a specifika canisterapie u seniorů. Praktická část se zaobírá otázkou, jaký vliv má provozování canisterapie na chod domova pro seniory, ve kterém je realizována.
Abstract:
This thesis deals with the issue of Canistherapy in homes for elderly. The theoretical part is focused on canistherapy, population of elderly and specifics of canistherapy with seniors. The practical part covers the issue of what is the influence of pursuing canistherapy on run of home for elderly, in which it is realized.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika