Bc. Lenka HŐFEROVÁ

Master's thesis

Tvorba učebního materiálu do předmětu pedagogika a jeho hodnocení

Creation of Learning Material for Educational Sciences and its Assesment
Abstract:
Tématem diplomové práce je Tvorba učebního materiálu do předmětu pedagogika a jeho hodnocení. Cílem teoretické části je shromáždit a analyzovat literaturu k problematice učebnic, předložit přehled výzkumů učebnic v České republice i v zahraničí a analyzovat kurikulární dokumenty čtyř středních škol s ohledem na téma výukového zdroje. Cílem empirické části je na základě analýzy kurikulárních dokumentů …more
Abstract:
The topic of this thesis is Creation of Learning Material for Educational Sciences and its Assesment. The aim of the theoretical part is to collate and analyse literature to the issue of textbooks, to present an outline of textbook researches in the Czech Republic and abroad, and to analyse curricular documents of four high schools with respect to the topic of the teaching learning material. The aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HŐFEROVÁ, Lenka. Tvorba učebního materiálu do předmětu pedagogika a jeho hodnocení. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta