Bc. Lukáš Folkman

Master's thesis

Neighbour-based intrusion detection in wireless sensor networks

Neighbour-based intrusion detection in wireless sensor networks
Abstract:
Senzorové uzly nachádzajúce sa v blízkom okolí sa zvyknú prejavovať nápodobne. Detekčná technika označovaná ako <i>neighbour-based</i> je založená na tomto princípe a mala by umožňovať detekciu prienikov založenú na pozorovaní anomálií v bezdrôtových senzorových sietiach bez predchádzajúceho tréningu. V poslednej dobe bola táto technika úspešne aplikovaná na útok pozmenených nameraných …more
Abstract:
Sensor nodes situated spatially close to each other tend to have similar behaviour. The neighbour-based detection technique is based on this principle and should provide means for anomaly intrusion detection in wireless sensor networks without prior training. Recently, this technique has been successfully applied to detect the fabricated information attack in wireless sensor networks.<br/> This …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2010
  • Supervisor: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky