Bc. Eva Štafová

Diplomová práce

Využití biologicky rozložitelných odpadů v souladu s principy cirkulární ekonomiky

Use of biodegradable waste in accordance with the principles of the circular economy
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní charakterizaci vývoje, nakládání a využívání biologicky rozložitelných odpadů ve vybraných zemích Evropské unie (EU) s důrazem na principy cirkulární ekonomiky. Vdiplomové práci jsou zkoumány legislativní rámce týkající se biologicky rozložitelných odpadů ve vybraných zemí EU. Pozornost je kladena na jejich konzistenci a schopnost podporovat cirkulární …více
Abstract:
This thesis focuses on a comprehensive characterization of the development, management and use of biodegradable waste in selected European Union (EU) countries with an emphasis on the principles of circular economy. The thesis examines the legislative frameworks related to biodegradable waste in selected EU countries. The focus is on their consistency and ability to support circular principles, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2024
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Zuzana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií