Nikola MANNOVÁ

Bakalářská práce

Vliv dopace gadolinia u nanočástic oxidů železa na cytotoxicitu zdravých buněčných linií

The influence of gadolinium doped iron oxide nanoparticles on cytotoxicity of healthy cell lines
Anotace:
V této bakalářské práci je zkoumána cytotoxicita gadoliniem dopovaných a nedopovaných superparamagnetických nanočástic oxidů železa (SPIO) na fibroblastech a kmenových buňkách. Práce obsahuje teoretický rozbor zabývající se nanotechnologiemi obecně, nanočásticemi oxidů železa a jejich specifickými vlastnostmi jako jsou například jednodoménovost a superparamagnetismus. Následně rozebírá interakci mezi …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the influence of gadolinium doped superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIO) on cytotoxicity of fibroblasts and stem cells. The thesis includes theoretical introduction of nanotechnology and iron oxide nanoparticles. The work also discusses specific characteristics of SPIO nanoparticles like single domain effect and superparamagnetism. After this the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANNOVÁ, Nikola. Vliv dopace gadolinia u nanočástic oxidů železa na cytotoxicitu zdravých buněčných linií. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tlfrh6 tlfrh6/2
22. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 8. 2016
Marklová, E.
23. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.