Tomáš Holec

Bakalářská práce

Transparentnost obecně prospěšných společností

Transparency of public benefit company
Anotace:
Jeden z hlavních cílů bakalářské práce spočívá v definování pojmutransparentnost, na což následně navazuje provedená analýza zveřejňování vybranýchinformací u obecně prospěšných společností. Bakalářskou práci tvoří dvě části. Prvníčást se detailně věnuje definici obecně prospěšné společnosti a transparentnosti.V rámci definování pojmu transparentnost se zaměřuje nejen na kritéria, která jsouzákonem …více
Abstract:
One of the main aims of this bachelor thesis is to define the concept oftransparency, which is followed by analysis of the information published by publicbenefit corporations. Bachelor thesis is separated into two parts. The first part isdedicated to defining public benefit corporations and transparency. While definingtransparency, the thesis focuses on criteria both required by law and voluntarilypublished …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Marek Jošt
  • Oponent: Michal Šindelář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79226