Milena KRAUSOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis

Nursing care of the patient after invasive procedures from femoral artery.
Abstract:
Tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis. Teoretická část je zaměřena na srdeční choroby, jejich rozdělení, rizikové faktory a možnosti léčby. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky zaměřeny na ošetřovatelskou péči po jednotlivých kardiologických výkonech, konkrétně po perkutánní koronární intervenci s následnou …more
Abstract:
Topic of bachelor thesis is nursing care of the patient after cardiological procedures using approach through femoral artery. Theoretical part is focused on anatomical conditions of cardiac arteries, heart diseases, thein categorization, risk factors and treatment options. The practical part histories of nursing care about two patient after cardiological procedures, specifically after percutaneous …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jaroslava Nováková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAUSOVÁ, Milena. Ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/