Bc. Botagoz Altayeva

Bakalářská práce

Činnost neziskové organizace a sociální marketing

Activities of NGOs and social marketing
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice činností neziskových organizací a jejich propagace v České republice a v Kazachstánu. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení činností neziskových organizací a propagace těchto organizací v České republice a v Kazachstánu. V první kapitole bakalářské práce jsou vymezeny pojmy „sociální marketing“ a další pojmy spojené s tímto marketingem. Ve druhé kapitole …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the activities of NGOs and their promotion in the Czech Republic and Kazakhstan. The main aim of the thesis is to evaluate the activities of NGOs and promotion of these organizations in the Czech Republic and Kazakhstan. In the first chapter of the thesis are defined the terms “social marketing” and other terms associated with such marketing. In the second chapter is discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní