Theses 

Postoje studentů středních škol k integraci zrakově postižených studentů – Jana KAMENÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana KAMENÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Postoje studentů středních škol k integraci zrakově postižených studentů

Attitudes of secondary school students to integrate visually impaired students

Anotace: Bakalářská práce se zabývá postoji studentů středních škol k integraci zrakově postižených studentů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřená na zrakové postižení, klasifikaci osob se zrakovým postižením. Druhá kapitola se zabývá poradenstvím zrakově postižených jedinců. Ve třetí kapitole je řešena problematika vzdělávání osob se zrakovým postižením. Výzkum k praktické části probíhal na středních školách v Ostravě. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník, který vyplnilo 95 respondentů.

Abstract: The Bachelor?s thesis deals with attitudes of secondary school students to the integration of visually impaired students. The work is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter is devoted to visual handicap, classification of persons with visual disabilities. The second chapter deals with the counseling of visually impaired individuals. In the third chapter, the issues of education for people with visual disabilities. Research conducted for the practical part of the secondary schools in Ostrava. As a research tool used was a questionnaire completed by 95 respondents.

Klíčová slova: zrakově postižení, poradenství, vzdělávání, integrace, postoje studentů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Novohradská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26825 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KAMENÍČKOVÁ, Jana. Postoje studentů středních škol k integraci zrakově postižených studentů. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz