PhDr. Soňa Benecká, Ph.D.

Disertační práce

Optimal amount and structure of the foreign exchange reserves

Optimal amount and structure of the foreign exchange reserves
Anotace:
Tato práce nabízí ucelený pohled na optimální úroveň i měnovou strukturu devizových rezerv v porovnání s aktuálním chováním centrálních bank v minulém desetiletí. Na základě analýzy panelových dat a Bayesovských metod identifikuje nejdůležitější motivy pro akumulaci rezerv, včetně značných nelinearit. Zavádí také nové měřítko na základě důležitosti rezerv jako měnově-politického nástroje, které je …více
Abstract:
This thesis provides a comprehensive review of optimality both in terms of reserve levels and currency structure, in comparison with the actual behavior of the central banks over the last decade. Based on panel data analysis and Bayesian inference it identifies the most important motives for reserve accumulation, with significant non-linear relationships. It also introduces a new benchmark based on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D., Doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D., Ing. Jan Brůha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní