Bc. Radka Stoklasová

Diplomová práce

Hodnocení bolesti u seniorů z pohledu zdravotní sestry

Evaluation of pain in the elderly from the perspective of nurses
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou sledování a hodnocení bolesti seniorů na vybraných standardních odděleních Fakultní Thomayerovy nemocnice. Výzkumná část zjišťuje, jaké způsoby sledování a hodnocení bolesti sestry na jednotlivých odděleních využívají, porovnává úroveň jejich znalostí a názorů v problematice bolesti seniorů. Cílem diplomové práce je zmapování úrovně sesterské péče v této oblasti …více
Abstract:
Graduation theses is concerned with pain assessment at selected departments of Faculty Thomayer Hospital. Practical part investigate the way how nurses assess the pain, the level of their knowledge and attitude to pain management in elderly people. The goal of work is to map the level of nursing care in that area and should contribute to improvement pain management and the life quality of elderly people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Ivana Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta