Bc. et Bc. Klára Rozehnalová

Bakalářská práce

Volná fetální DNA v plazmě těhotných žen a její využití pro účely prenatální genetické diagnostiky

Maternal plasma cell free fetal DNA in pregnant women and prenatal diagnosis
Anotace:
Tato práce je zaměřena na volnou fetální DNA a její možnosti využití v prenatální genetické diagnostice. Volná fetální DNA se vyskytuje v plazmě těhotných žen, odkud může být izolována a využita pro vyšetření genetických abnormalit plodu. Vyšetření volné fetální DNA se řadí mezi neinvazivní metody prenatální diagnostiky. První část práce se věnuje volné fetální DNA, jejímu původu a vlastnostem. V druhé …více
Abstract:
This thesis focuses on cell free fetal DNA and on the ways it can be applied in prenatal genetic diagnostics. Cell free fetal DNA is located in maternal plasma of pregnant women, and from there it can be isolated and used for fetal genetic abnormalities testing. Cell free fetal DNA testing belongs to noninvasive prenatal testing methods. The first part of the thesis is dealing with cell free fetal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta