Theses 

Analýza zapojení konkrétního podniku do mezinárodního obchodu – Ing. Martina Palyzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Ing. Martina Palyzová

Bakalářská práce

Analýza zapojení konkrétního podniku do mezinárodního obchodu

The Analysis of the Involvement of a Concrete Company into International Trade

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Analýza zapojení konkrétního podniku do mezinárodního obchodu“ je analýza mezinárodních obchodních aktivit společnosti Váhala a spol. s.r.o. se zaměřením na slovenský trh. Tyto aktivity jsou podrobněji zkoumány v rámci nadnárodního řetězce Metro a následně porovnávány s jeho českým ekvivalentem Makro. Teoretická část popisuje možná východiska zapojení do mezinárodního obchodu, jeho výhody a nevýhody a dále představuje metody analýzy, které jsou využity v navazující praktické části práce. Pomocí PEST analýzy jsou popsány faktory vnějšího prostředí na českém a slovenském trhu. Dále jsou analyzovány portfolia výrobků prodávané na trzích v letech 2010-2014. Závěr práce formuluje návrhy možných řešení pro vedení společnosti.

Abstract: The goal of the submitted thesis “The Analysis of the Involvement of a Concrete Company into International Trade” is to analyze international activities of the company Váhala a spol. s.r.o. focusing on the Slovak market. These activities are studied in detail within the multinational chain Metro and then compared to the Czech equivalent Makro. The theoretical part describes possible involvement into international trade, its benefits and disadvantages and furthermore present methods of the analysis, which are applied in the following practical part of the work. By PEST analysis factors of the macroenviroment on the Czech and Slovakian market are described. Furthermore, portfolios of the selling products in years 2010-2014 are analyzed. Conclusion of the work formulates proposals of possible solutions for the company board.

Klíčová slova: Mezinárodní obchod, internacionalizace, PEST analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, analýza portfolia International trade, internationalization, PEST analysis, horizontal analysis, vertical analysis, portfolio analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 22:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz