Samuel Farský

Diplomová práce

Portfolio construction and international diversification during crisis

Zestavení Portfolia a Mezinárodní diverzifikace během krize
Anotace:
Diverzifikace portfolia je proces, v rámci kterého investor rozdělí a investuje finanční prostředky do vícero typů sekurít. Na rozdíl od investování jenom do jedné sekurity, diverzifikace umožňuje snížení rizika investice, a to rozdělením jednoho rizika do skupin menších nesouvisejících rizik. Předmětná diplomová práce zkoumá otázku diverzifikace v průběhu finanční krize, v době kdy je riziko investic …více
Abstract:
Portfolio diversification is a procedure by which investor allocates and divides his or her funds into different type of securities. Unlike the investing all the funds solely into one security, diversification enables to reduce the risk of an investment by splitting one big risk into several small, unrelated risks. This master thesis examines the problem of diversification during a financial crisis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 10. 2015
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Jiří Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48283