Theses 

Financial Analysis of "Gazprom" – Ing. Yaroslav Ageev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Ing. Yaroslav Ageev

Bakalářská práce

Financial Analysis of "Gazprom"

Financial Analysis of "Gazprom"

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analyzovat finanční situaci energetické a těžební společnosti Gazprom a posoudit výsledky analýzy v kontextu globálního pokrizového vývoje. Teoretická část práce upřesňuje účel analýzy, představuje nejčastěji používané nástroje finanční analýzy, popisuje jejich význam, a rovněž podává výklad analýzy portfolia a výkonnosti. Obsahuje detailní popis vybraných metod, jako např. "Portrova analýza pěti sil", "SWOT analýza", horizontální a vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů. Dále je vysvětlen rozklad ukazatele ROE (Du Pontova pyramidová analýza), a komplexní Altmanův model (Z-score analýza). Praktická část závěrečné práce je uvedena stručnou charakteristiku společnosti Gazprom, a pokračuje hlavní částí práce, a to aplikací metod popsaných výše. Výstupem praktické části je hodnocení finanční situace společnosti. V samotném závěru shrnuji finanční situaci Gazpromu a doplňuji doporučení vyplývající z analýzy.

Abstract: The objective of my bachelor thesis is to perform a financial analysis of OAO “Gazprom” and to weigh obtained results for four-year (post-crisis) period. Theoretical part elucidates features typical for elaboration of financial analysis, its mission, purpose, reasoning and description. Also, it provides detailed explanation of portfolio and performance analyses tools. There I will explain such methods and tools, as “Porter’s Five Forces”, “SWOT”, horizontal, vertical and ratio analyses. Also “Du Pont” and “Altman’s Z-Score” models will be considered. Practical part provides some profile information about “Gazprom” company, but the main goal is to use principles and methods explained in theoretical part and to apply all those types of analyses and models mentioned above. The outcome appears as assessment of the company’s financial status. Conclusion is subdivided into two parts: summary on Gazprom’s financial status and recommendations to the company.

Keywords: Portfolio analysis, performance analysis, balance sheet, income statement, Porter’s Five Forces model, SWOT analysis, vertical analysis, horizontal analysis, ratio analysis, profitability, liquidity, operating efficiency, solvency, Du Pont model, Z-Score model.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Marie Těhlová
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz