Ing. Yaroslav Ageev

Bakalářská práce

Financial Analysis of "Gazprom"

Financial Analysis of "Gazprom"
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat finanční situaci energetické a těžební společnosti Gazprom a posoudit výsledky analýzy v kontextu globálního pokrizového vývoje. Teoretická část práce upřesňuje účel analýzy, představuje nejčastěji používané nástroje finanční analýzy, popisuje jejich význam, a rovněž podává výklad analýzy portfolia a výkonnosti. Obsahuje detailní popis vybraných metod, jako …více
Abstract:
The objective of my bachelor thesis is to perform a financial analysis of OAO “Gazprom” and to weigh obtained results for four-year (post-crisis) period. Theoretical part elucidates features typical for elaboration of financial analysis, its mission, purpose, reasoning and description. Also, it provides detailed explanation of portfolio and performance analyses tools. There I will explain such methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Marie Těhlová
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance