Bc. Martin Kott

Master's thesis

Trestný čin, správní delikt a přestupek

Crime, Contravention and petty Offence
Abstract:
Diplomová práce je založena na průběžné a v páté části detailnější komparaci právních deliktů, resp. trestného činu, správního deliktu a přestupku. Po úvodním seznámení s problematikou správního a soudního trestání následuje bližší vymezení všech komparovaných druhů protiprávního jednání a jejich právní úpravy, přičemž se autor snaží dodržet přibližně stejnou strukturu jednotlivých kapitol. Hlavní …more
Abstract:
The dissertation is based on a continuous comparison of legal offence, resp. criminal offence, administrative offence and transgressions, and goes to deeper details especially in the fifth chapter. After initial introduction with issues of administrative punishments and judicial punishments further specification of all compared types of infringement and its legal adjustment follow, the author tries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 1. 2015
  • Supervisor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta