Bc. Hana Oherová

Master's thesis

Současný filmový divák: výzkum náštěvníků brněnského kina Art

Contemporary film spectator: a research of visitors of the cinema Art in Brno
Abstract:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na současného filmového diváka. V teoretické části jsem poukázala na specifika filmového konzumu a zabývala jsem se poznatky z konkrétních studií, které jsem následně aplikovala na samotný výzkum. Výzkum jsem prováděla v brněnském kině Art, kde jsem se prostřednictvím dotazníků snažila vypátrat hlavní trendy soudobého návštěvníka kina.
Abstract:
In my diploma thesis I focused on contemporary film spectator. In the theoretical part I pointed out the specifications of film consumption and I dealt with notions from concrete studies that I consequently applied to the research itself. I practiced the research in the cinema Art in Brno, where I tried through questionnaires to find main trends of contemporary cinema – goer.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Daniel Zásměta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management

Theses on a related topic

All theses