Bc. Darina KVASNIČKOVÁ

Diplomová práce

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Tatra banka, a.s. v oblasti poskytování klientského servisu

Project of increasing competitivenes of Tatra banka, a.s. in providing of client service.
Anotace:
Diplomová práca je zameraná na vytvorenie projetku zvyšovania konkurencieschopnosti Tatra banka, a. s. so sídlom v Piešťanoch v oblasti klientskeho servisu formou metódy mystery shopping. Práca je rozdelená na tri časti - teoretickú, analytickú a projektovú. V prvej časti sú zhrnuté najdoležitejšie poznatky z oblasti konkurencie, postavenia firmy v konkurenčnom prostredí a mystery shoppingu ako výskumnej …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on creation of project of increasing competitiveness of Tatra banka, a. s. in providing of client service by mystery shopping. The thesis contains from three parts - theoretical, analytical and project part. In the first part, there are summarized the most important theoretical information regarding the competition, company position in competition environment and mystery shopping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12387

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Kacr, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KVASNIČKOVÁ, Darina. Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Tatra banka, a.s. v oblasti poskytování klientského servisu. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.