Bc. Mirka Ondráčková

Diplomová práce

Logopedická intervence u žáků s vývojovou dysartrií ve spolkové zemi Baden-Württemberg v Německu

Logopedics intervention for pupils with developmental dysarthria in the federal land Baden-Württemberg in Germany
Anotace:
Diplomová práce pojednává o logopedické intervenci poskytované žákům s vývojovou dysartrií ve spolkové zemi Baden-Württemberg v Německu. První část je teoretická a je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola vymezuje teoretická východiska komunikace, komunikační schopnosti, jazykových rovin v ontogenezi řeči a narušené komunikační schopnosti. Druhá kapitola se věnuje vývojové dysartrii, její etiologii …více
Abstract:
The thesis discusses the logopedics intervention provided for pupils with developmental dysarthria in the federeal land of Baden-Württemberg in Germany. The first part is theoretical and is divided into three chapters. The first chapter describes the theoretical bases of communication, communication skills, linguistic areas in ontogenesis of speech and impaired communication abilities. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta