Jan LANDOR

Bakalářská práce

Intenzita zatížení extraligových hráčů basketbalu

The load intensity of Extraleague basketball players
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a sledování průběhu intenzity zatížení vybraných hráčů basketbalového družstva BCM Ostrava U19 v průběhu utkaní. Stupeň srdeční frekvence je přitom považován za základní veličinu k analýze intenzity vnitřního zatížení. Pro zjištění a sledování srdeční frekvence jsou použity sporttestery Polar S610i a POLAR TEAM 2 Systému. Potřebná data byla úspěšně analyzována …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on analyzing and observing the process of load intensity on chosen players from basketball team BCM Ostrava U19 during the match. The heart rate is considered to be the basic quantity for analyzing the intensity of the internal load. For detection and observating the heart rate are used sporttesters Polar S610i and POLAR TEAM 2. The necessary data were successfully analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANDOR, Jan. Intenzita zatížení extraligových hráčů basketbalu. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta