Bc. Marie Foukalová

Diplomová práce

Stres a syndrom vyhoření u všeobecných sester na oddělení intenzivní péče

Stress and Burnout Syndrome in Nurses of Intensive Care Units
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problém stresu a syndromu vyhoření u všeobecných sester, které pracují v prostředí intenzivní péče. V teoretické části jsme se za-měřily na charakteristiku syndromu vyhoření, jeho prevenci, rozpoznání, diagnostiku a případné řešení problému, dále pak byl popsán stres, jeho charakteristika, dále pří-znaky, prevence stresu a případné jeho řešení. V poslední části teoretické …více
Abstract:
The thesis focuses on the problem of stress and burnout in general nurses who work in an intensive care environment. In the theoretical part, we focused on the characte-ristics of burnout syndrome, its prevention, recognition, diagnosis and possible solution of the problem, as well as the description of stress, its characteristics, as well as symptoms, prevention of stress and possible solution. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta