Mgr. Barbora Ondrčková

Diplomová práce

Presvedčenie o efektivite čestného jednania ako dôsledok viery v spravodlivý svet

Beliefs about the Effectiveness of Just Behaviour as a Result of the Belief in a Just World
Abstract:
The study is based on the Just World Theory formulated by M. J. Lerner, and on its central construct of the belief in a just world (BJW). Lerner identified a tendency in the human individual which to some extent modifies the perception and assessment of social phenomena in terms of justice. The main principle of the theory consists in the idea that a person is motivated to see the world as a fair place …více
Abstract:
Základom predkladanej práce je teória spravodlivého sveta, formulovaná M. J. Lernerom, a z nej vychádzajúci konštrukt presvedčenia o spravodlivom svete (belief in a just world - BJW). Identifikoval tendenciu človeka, ktorá do istej miery modifikuje percepciu a posudzovanie sociálnych javov z hľadiska spravodlivosti. Hlavný princíp teórie spočíva v myšlienke, že subjekt je motivovaný vidieť svet ako …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie