Aleš MACHULKA

Bachelor's thesis

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni- Košutce, mapové listy: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4

Mapping of ruderal Flora in Plzeň city- Plzeň- Košutka, map grids: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studiem dvou mapových listů, které spadají pod Městský obvod Plzeň 1 a Plzeň 7. Konkrétně se jedná o mapové listy Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4. Na těchto územích byl proveden terénní výzkum ruderální flóry a invazních druhů rostlin. Ke sběru a vyhodnocení dat byl použit PDA přístroj. Na základě dat získaných z terénu byl vytvořen druhový soupis pro obě území a pro invazní druhy …more
Abstract:
The Bachelor?s thesis is focused on a study of two map sheets falling within the City Borough of Pilsen 1 and Pilsen 7. To be more specific, these are the sheets Plzeň 9-2/3 and Plzeň 9-2/4. An on-site research of ruderal and invasive plant species was conducted in these territories. A PDA machine was used for collection and evaluation of data. A list of species for both territories was made based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012
Accessible from:: 20. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACHULKA, Aleš. Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni- Košutce, mapové listy: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Natural Science Studies / Biology in Education