Mgr. Barbora Peštová

Bakalářská práce

Chápání sociální práce při práci s mladistvými romskými uživateli drog

Understanding of social work in working with adolescents Roma drug users
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá chápáním sociální práce při práci s mladistvými romskými uživateli drog a tím, jak se z povahy sociálních služeb daří nebo nedaří naplňovat koncept o sociálním fungování. Cílem práce je na základě polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky (volnočasových) nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénních sociálních služeb s uživateli drog ukázat způsoby intervence …více
Abstract:
This thesis is aimed at understanding social work while working with adolescent Roma users of drugs and also the success rate of fulfilling the concept of social functioning according to the nature of social services. The aim of this work is to show the case solution modes appropriate for this target group and according to them clarify the options which can be offered by particular social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Geregová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií